Thebai, Hellen coğrafyasında, bilhassa Leuctra Muharebesi’ndeki zaferinin ardından, dominant bir kent devleti olmuş ancak bu vaziyet çok uzun sürmemişti. Bulunduğu Boiotia bölgesindeki diğer kent devletleriyle birleşmek suretiyle bir hegemonya kurmuştu. İşte bu yazıda Thebai’nin hegemonyasını mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım ancak ...

Carl von Clausewitz [1], döneminin ordularını kıyaslarken şu cümleleri kurmuştu; Günümüzde ordular, silah, donatım ve eğitim bakımından birbirine o kadar benzemektedir ki, en iyisiyle en kötüsü arasında bu bakımdan çok dikkati çekebilecek bir fark yoktur [2]. İşte Hellen ordularının uyguladığı falanks savaşları hakkında ...