Bu içeriğimizde; Türk-Osmanlı tarihi çalışmaları konusunda en önde gelen isimlerden olan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın 5 farklı eserinden, Osmanlı tarihine dâir 10 bilgiyi derledik. 1 – Osmanlıların / Türklerin ateşli silahlar ile tanışması “Türkler ateşli silahlarla ilk defa, 1344’de bir ...

Yayımlanmış 5 kitabı ve 200’e yakın ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması ile Türkistan araştırmaları konusunda en önde gelen isimlerden olan Ahmet Taşağıl’ın, Kronik Kitap’tan çıkan “Bozkırın Kağanlıkları: Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar” isimli eserinden Göktürklere dair 10 bilgiyi derledik. 1. Göktürklerin ilk yurdu ...

Tarihçi Hammer’a göre IV. Murad, önceki dönemlerde yanlış alınan kararlardan ötürü iç karışıklığa sürüklenen devleti adeta şok vererek diriltmiştir ve döneminin en iyi padişahlarından olmuştur. Bu içeriğimizde; Abdülkadir Özcan’ın Kronik Kitap’tan çıkan “Şarkın Sultanı: IV. Murad” isimli kitabından alıntı ile ...