Bu içeriğimizde; Selçuklu tarihine dair mühim çalışmaları ile tanıdığımız Prof. Dr. Erkan Göksu’nun “Hüzün Melikesi: Selçuklular ile Moğollar Arasında Geçen Bir Ömür” isimli son romanından 7 alıntı yaptık. İyi okumalar dileriz. 1 – Cengiz’in Kağanlık Alameti “Rivayet ederler ki Tuğrul ...

Anadolu’yu Türk yurdu yapan Selçuklulara dair elimizde birçok bilgi var. “Onlar buraya yerleşirken burada ne gibi değişiklikler meydana geldi ve yaptıkları imar çalışmaları nelerdi?” sorusu ise göz ardı edilmekte. Müslüman halk ile gayrimüslim halk birbirleriyle sürekli savaş içerisinde miydi, yoksa ...

Türk-Moğol tarihinin en büyük kumandanlarından olan Emir Timur, dünyanın birçok dininden / milletinden / kültüründen insanın olduğu gibi Hristiyanların da dikkatini üzerine çekmiş, hakkında birçok metin kaleme alınmıştı. Bu içeriğimizde; Emir Timur’un Fransa’ya gönderdiği Hristiyan elçi Sultaniyeli Johannes’in kaleminden Emir ...

III. Aleksandros veya Türkçedeki popüler adıyla Büyük İskender; oldukça tartışılan, bazıları tarafından nefret edilen bazıları tarafından da tanrılaştırılan bir figürdür. Muhtelif ulusların birbirlerinden bambaşka şekillerde betimlemiş olduğu bir hükümdar; Doğuluların adına ”İskendername”ler yazdığı ideal bir yönetici, Şehnamelere de konu olmuş ...

Bu içeriğimizde, Doç. Dr. Erkan Göksu’nun, Kronik Kitap‘tan çıkan “Kutadgu Bilig’e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı” isimli eserinden 10 alıntı yaptık. İyi okumalar. İçeriği okumadan önce Doç. Dr. Erkan Göksu ile gerçekleştirdiğimiz röportajı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. 1 – Kut Anlayışı ...

Kullanılan unvanlardan tahta çıkış seremonilerine varıncaya kadar Hazar Kağanlığı; Göktürk Kağanlığı’nın bir kopyası, hatta bizatihi kendisinin bir parçası ve mirasçısıydı. Bu içeriğimizde, Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan’ın, Kronik Kitap’tan çıkan “Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya” isimli eserinden 10 alıntı yaptık. ...

Bu içeriğimizde; İngiliz askeri tarihçi B. H. Liddell Hart’ın (Hitler’in Generalleri Konuşuyor, çvr. Selçuk Uygur, Kronik Kitap, İstanbul 2019) gözünden, II. Dünya Savaşı’ndaki Alman Afrika Kolordusu komutanlığı sırasında gösterdiği başarılar nedeniyle düşmanlarının dahi dikkatini çekecek şekilde ön plana çıkan, “Çöl ...

Tarihteki büyük komutanlar arasında yerini alan ve aynı zamanda kendi adını taşıyan imparatorluğun da kurucusu olan Emîr Timur ve Timurlular hakkında, Prof. Dr. İsmail Aka tarafından yazılan ve Kronik Kitap’tan çıkan “Timurlular: Orta Asya’nın Parlak Devri” isimli eserden 10 alıntı ...

Seyahatnâme türü eserler, aynı zamanda edebî değer de taşıyan önemli tarihî kaynaklardandır. Bu içeriğimizde, Türkçeye çevrilmiş 10 farklı seyahatnâmeyi sizin için derledik. 1 – Ricoldus de Monte Crucis Eser, 1243 yılında Floransa’da dünyaya gelen Dominikan Keşişi Ricoldus de Monte Crucis’in, ...

Günümüzün en önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı’nın “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” isimli eserden alıntı ile gençlere verdiği 10 tavsiyeyi derledik. İyi okumalar dileriz. 1 – Giyim ve Düzen Kişi her şeyden evvel temiz olmak zorundadır. İllâ marka giysin, pahalı ...