Göktürk harfleriyle yazılmış olan pek çok metin vardır. Fakat günümüze en az yıpranarak ulaşabilen, en zengin içeriği sunan Orhun Yazıtları olmuştur.  Göktürk alfabesinin incelenmesini sağlayan Türk bengü taşlarından Köl/Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk/Tunyukuk yazıtları Göktürk Kağanlığı’nın ikinci devresinden kalmıştır. ...