Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. 1950’li yıllar Soğuk Savaş’ın en çetin mücadelelerinin yaşandığı dönemlerden birisiydi. Yeni bir imkan olan nükleer silah teknolojisi, savaşların yaratacağı yıkımın kapasitesini tarihte hiç olmadığı kadar artırıyordu. “Topyekün Savaş” konseptiyle iki cihan harbi atlatmış dünya ...

Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. Tarihte genel olarak Japon ve Çin medeniyetleri arasında bir tampon bölge şeklinde görünen Kore yarımadası; bu iki medeniyetin mücadelesinde pek çok kez hedef haline gelecektir. İki devlet için de diğerine geçiş için bir köprü ...

Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. Takvimler 1878 yılını gösterdiğinde, lügatımızda “93 Harbi” olarak da geçen 77-78 savaşı son bulmuş, Osmanlı İmparatorluğu, başında çiçeği burnunda bir imparator olduğu halde, kuzeydeki ezeli düşmanı Rus Çarlığı karşısında ağır bir yenilgi tatmış idi. ...

Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. Uzun süredir “Hasta Adam” olarak tanımlanan Osmanlı, özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru epey güçten düşmüş vaziyetteydi. Savaşlar gittikçe daha maliyetli ve kayıplı olmaya başlamış, kazanılan savaşlarda bile kayda değer kazanımlar elde edilememiştir. Bu yüzyılda ...

Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. Yaygın bir kanı, Osmanlı’nın bir kara devleti olduğu yönündedir. Nitekim Osmanlı tarihi incelendiğinde bu kanının tamamen haksız olmadığı da tespit edilebilir ancak Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki varlığını yok saymak çok büyük bir hata olacaktır. Osmanlı’nın ...

Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. Viyana Kongresi, İngiltere’de baş gösterip Amerika’da zirve yapan “Liberalizm” ve Fransız İhtilali ile dünyayı derinden etkileyecek olan “Milliyetçilik” akımlarına; Avrupa’nın eski, muhafazakar monarşilerinin bir karşı koyma ve ihtilalin ardından Napolyon ile birlikte alt üst ...