Bu içeriğimizde, “İstanbul’un Fethi / Çağdaşların Tanıklığı” isimli eserden alıntı ile İstanbul’un fethine ve Fatih Sultan Mehmed’e dair 10 farklı alıntı derledik. İyi okumalar dileriz. 1 – Rumeli Hisarı’nın inşa edilmesi “[Sultan Mehmed] yapılacağı yerin sınırlarını saban ile işaret etti. ...

Bu içeriğimizde, Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun “Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed” isimli eserinden Fatih Sultan Mehmed ve dönemine dair 10 farklı alıntı derledik. İyi okumalar dileriz. Bu içerik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Cumhuriyet Tarihi üzerine yüksek lisans yapan Çağatay Yegen ...

Bu yazımda, Sultan II. Mehmed’in İstanbul’un fetih hazırlıkları için uyguladığı askeri ve siyasi politikalardan, İstanbul’un fetih hazırlıkları karşısında dünyanın ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun aldığı önlemlerden bahsedeceğim. İstanbul’un fetih hazırlıkları özellikle Osmanlı’nın genç sultanı ve Doğu Roma’nın son imparatoru üzerinde ciddi ...

“İstanbul’u, Sultan Mehmed yapmıştır.” -Neşrî. Fatih Sultan Mehmed’in, İstanbul’u ele geçirdikten sonraki ilk amacı, bu şehri imparatorluğunun başkenti haline getirmekti. Şehri imar etmek ve Türk-İslam şehri görüntüsüne kavuşturmak için fethin hemen sonraki günü imar hareketleri başlamıştır. Fatih Sultan Mehmed’in imar ...