Türkler yüzlerce yıl boyunca Asya ve ön Asya steplerinde hüküm sürmüş bir millettir. Ancak zamanla yaşanan Kavimler Göçü, doğal sebepler ve Moğol tehlikesi nedeniyle Türkler, Avrupa ve Anadolu topraklarına doğru göç etmiş ayrıca yerleştikleri bölgelerde devletler kurmuşlardır. Asya ve Avrupa ...