İsyan, tarihte kurulmuş çoğu devletin bir gerçeğidir. Bazı devletler, sahip oldukları kültür neticesinde isyan ile karşılaşmaya daha fazla yatkın olmuştur. Türkistan’dan kopup, ikinci bir devletin temellerini atan Selçuklu Hanedanı da bu durumdan nasibini alan hanedanlardandır. 1040’ta, Gazneliler ile gerçekleştirdikleri Dandanakan ...