Bu makalemizde Osmanlı İmparatorluğu’nun henüz kuruluş döneminde, çevresinde göstermiş olduğu siyasi ve askeri başarılar neticesinde önce Rumeli’ne sonrasında nasıl Balkanlara hâkim olduğuna kısaca değinip, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun Arnavutluk üzerinde kurduğu hâkimiyetin dönemin Osmanlı tarihçileri ve Osmanlı İmparatorluğu’nda resmi tarihçilik ...