Bu içeriğimizde, Bizans tarihçisi Ioannes Kinnamos’un (ö. 1185) “Historia”sından Türkler ile ilgili 10 alıntı yaptık. İyi okumalar dileriz. 1 – “Anadolu’daki Barbarlar” İmparator Ioannes Komnenos, Anadolu’daki meselelerle uğraşmak zorunda kaldı. Oradaki barbarlara yaptığı beklenmedik saldırı ile kış aylarında onların tamâmını ...

Herodot, Historia [1] adlı eserinden ötürü ”Tarihin Babası” unvanıyla taçlandırılmıştır ancak kullandığı abartılı üslup neticesinde gerek antik dönem gerekse günümüz tarihçileri tarafından ağır tenkitlere maruz kalmış, hatta yalancılıkla bile suçlanmıştır. Lakin ben bu derlemede Herodot’un tarihçi kişiliğinden ziyade kitabında Skythler [2] hakkında ...