Coğrafya ve kartografi, antik dönemin entelektüelleri arasında önemli bir uğraştı. Antik dönemin orduları seferleri esnasında, yollarını bulabilmek için yanlarında haritacılar götürmüşler ve meşhur haritacıların haritalarını yanlarında taşımışlardır. Bu haritacılar, genellikle gemicilerden veya gezginlerden duyduklarından ya da bizzat kendi gezilerinden edindikleri ...

Herodot, Historia [1] adlı eserinden ötürü ”Tarihin Babası” unvanıyla taçlandırılmıştır ancak kullandığı abartılı üslup neticesinde gerek antik dönem gerekse günümüz tarihçileri tarafından ağır tenkitlere maruz kalmış, hatta yalancılıkla bile suçlanmıştır. Lakin ben bu derlemede Herodot’un tarihçi kişiliğinden ziyade kitabında Skythler [2] hakkında ...