Kullanılan unvanlardan tahta çıkış seremonilerine varıncaya kadar Hazar Kağanlığı; Göktürk Kağanlığı’nın bir kopyası, hatta bizatihi kendisinin bir parçası ve mirasçısıydı. Bu içeriğimizde, Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan’ın, Kronik Kitap’tan çıkan “Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya” isimli eserinden 10 alıntı yaptık. ...