Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Yaşar Kalafat tarafından hazırlanan İran Türklüğü (Jeokültürel Boyut) adlı eser, 2005 yılının Şubat ayında Yeditepe Yayınevi tarafından piyasaya sürülmüştür. İç ve dış kapak da dâhil olmak üzere 234 sayfadan oluşmaktadır. Eserde Kaşkay, Karapapah, Şahseven, ...

Bu içerik Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Bu içerik, 2014 yılında Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli danışmanlığında, Ömer Uzunağaç tarafından hazırlanan “Selçuklu Anadolusu’nda Beslenme ve Yemek Kültürü” ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. 1193 yılında Fîrûzkûh’ta doğup, Delhi Türk Sultanlığının hükümdarı olan Gıyâseddin Balaban’ın saltanatı sırasında (1266-1287) vefat etmiş olan Cüzcânî, kaleme aldığı Tabakât-ı Nâsırî adlı eseriyle 13. yüzyılın önde gelen müverrihleri arasına girmiştir. Farsça olarak kaleme ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. 23 Mayıs 1040 tarihinde gerçekleşen Dandanakan Meydan Muharebesi, özelde Selçuklular, genelde ise Türk ve dünya tarihi için büyük bir önem arz etmektedir. Bu savaşa dair bazı önemli Türk tarihçilerinin kaleme almış oldukları satırları, listemizde ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Bu listede, 10 farklı kaynağa göre; dünya tarihinin gidişatını önemli ölçüde değiştiren hanedanlardan birisi olan Selçuklular hakkındaki ilk bilgileri derledik. Bu bağlamdaki satırlar, özellikle Dukak ve Selçuk Bey hakkındadır. İyi okumalar dileriz. 1 – ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. “Memleketin işi ve saltanatın ahvali; genç, bilgisiz ve tecrübesiz Sultan’ın, sefiller ve ayak takımıyla düşüp kalkması yüzünden bu hale geldi. Onun eğlenceye olan aşırı düşkünlüğünden işin sonu musibete ve felakete vardı…” [1] -Mühezzibüddin Ali ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Tarihçilerin karşısına çıkan en temel meselelerden biri, kaynaklarda mevcut olan abartıların değerlendirilmesidir. Bu abartılar bazen ordu sayıları verilirken, bazen de yaşanan olaylar ve sair durumlar aktarılırken yapılmaktadır. Abartıların sebebi, bir şahsiyeti yüceltmek için olabildiği ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Türkmen adı, İslâmiyet’e giriş yapmış olan Oğuzları diğerlerinden ayırmak için kullanılsa da çalışmamız kapsamında Oğuzlar ile Türkmenler bağdaşık olarak ele alınacaktır. Esas itibariyle Oğuzların Kınık boyuna mensup olduğunu bildiğimiz Selçukluların 1040 yılında Dandanakan Savaşı ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Selçuklu devrindeki ticarî faaliyetlere dair daha önce giriş mahiyetinde bir yazı hazırlamış ve bir sonraki çalışmamızda ticarî bağlamdaki antlaşmalara, alım-satım yapılan ürünlere, yaşanan ticarî problemlere ve sair konulara daha etraflıca temas edeceğimizi belirtmiştik. ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Haçlı Seferleri, genel manada savaşa ve çetin mücadelelere sahne olan bir süreçtir. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların da büyük bir çoğunluğu, doğal olarak siyasî ve askerî alanda ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda bu alanların dışına çıkarak, Doğu’ya ...