Gulâm ifadesi, TDV İslâm Ansiklopedisi’nde “Eski İslâm devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılmış köle ve esirler.” olarak açıklanmaktadır (Gulâm, Mustafa Zeki Terzi). Bu içeriğimizde, Selçukluların başarısının etkenlerinden birisi olan Gulâm sistemine dair Erkan Göksu’nun, Kronik Kitap tarafından yayınlanan “Selçuklu’nun Mirası: ...