Romalılar, tarihin en uzun soluklu imparatorluklardan birini kurmuştur. Bu imparatorluğu ise kuvvetli, caydırıcı ve disiplinli orduları sayesinde kurmuşlar ve korumuşlardır. Ancak Romalılar, Geç İmparatorluk Dönemi’nde (M.S. 286-641) ordularının yenilgi üstüne yenilgi almalarından ötürü, bu meseleye çözüm bulma arayışına girdiler. Tıpkı ...