Üzerlik; yabani kimyongiller familyasından, Mayıs ile Ağustos ayları arasında çiçeklenen, çoğunlukla taşlık ve kumluk bölgelerde görülen otsu bir bitkidir. Varlığı ilk olarak Miladi birinci asırdan beri takip edilebilen üzerliğe Türkiye’nin Orta Anadolu bozkırlarında rastlanılmaktadır. İnsanlık, tarihi bilinmeyen zamanlardan itibaren dertlerinin ...