Tunuslu Hacı Ahmed’in haritasının baskı kalıpları Venedik Onlar Konseyi’nde, 1795’te bulunmuştur. Bulunduğunda haritadan 24 adet baskı alınmış, bu baskılardan ise geriye 9-10 adet kalmıştır. Kenarlarında verilen bilgilere göre harita, Tunuslu Hacı Ahmed tarafından 1560’ta yapılmıştır. Haritanın baskı kalıpları ise elma ...