Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı Kânunî; “Muhibbî” mahlasında, klasik edebiyat tarzıyla şiirler kaleme almıştır. Dört bin küsur şiire sahip Muhibbî’nin, devrine göre sade bir dili ve halk söyleyişiyle bezenmiş bir üslubu vardır. Divanının nüshaları yirmi civarındadır ve hepsi tezhiplerle süslenmiştir. Kânunî ...