Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. 1193 yılında Fîrûzkûh’ta doğup, Delhi Türk Sultanlığının hükümdarı olan Gıyâseddin Balaban’ın saltanatı sırasında (1266-1287) vefat etmiş olan Cüzcânî, kaleme aldığı Tabakât-ı Nâsırî adlı eseriyle 13. yüzyılın önde gelen müverrihleri arasına girmiştir. Farsça olarak kaleme ...