Bu yazımda, Sultan II. Bayezid ve Cem Sultan’ın, babaları Fatih Sultan Mehmed’in ölümü üzerine girdikleri iktidar mücadelesini; bunu yaparken de kimlerden destek aldıklarından, iktidar için uyguladıkları stratejilere kadar olan gelişmeleri geniş bir kapsamda anlattım. Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü ve Yaşananlar ...