Matematik, tıp, felsefe ve daha birçok konuda günümüze olan etkileri hâlâ devam eden Antik Yunanlar, inşa ettikleri kültür vesilesiyle Batı medeniyetinin temellerini oluşturmuşlardır. Biz de bu medeniyetin tarihi hakkındaki merakınızı giderecek; alanında uzman isimler tarafından yazılmış 10 kitabı sizler için ...

Ölümleriyle tarihin yazgısını değiştirmiş olan 9 ismin, son nefeslerini vermeden hemen önceki veya sonraki anlarını ölümsüzleştirmiş olan 9 tabloyu sizler için derledik. 1 – Jules Lefebvre – Troia Kralı Priamos’un Ölümü, 1861 2 – Peter Paul Rubens – Akhilleus’un Ölümü, ...

Asia Kralı, Mısır Firavunu, Makedon İmparatoru olan Büyük İskender’in hatırası o kadar yoğundur ki, günümüzde dahi büstleri ve heykelleri yapılmaya devam etmektedir. Biz de bu içeriğimizde Büyük İskender’i tasvir eden 7 büstü derledik. Listelenen büstlerin yapım tarihlerinin, mümkün olduğunca kendi ...

Antik dönemde Yunanlarınkinden farklı olarak Makedon ordularında süvari sınıfı, piyade sınıfına nazaran hiyerarşik sırada daha üstteydi. Makedon komutanları ordularını at sırtında yönetiyorlardı, dolayısıyla her bir komutanın birden çok atı vardı. Büyük İskender de birden fazla ata sahipti, ancak o atlardan ...

III. Aleksandros veya Türkçedeki popüler adıyla Büyük İskender; oldukça tartışılan, bazıları tarafından nefret edilen bazıları tarafından da tanrılaştırılan bir figürdür. Muhtelif ulusların birbirlerinden bambaşka şekillerde betimlemiş olduğu bir hükümdar; Doğuluların adına ”İskendername”ler yazdığı ideal bir yönetici, Şehnamelere de konu olmuş ...

Antik dönemde, genellikle monarşiyle yönetilen ulusların sikkelerinde dönemin hükümdarının portresi bulunur. Yerine gelen hükümdar da bunu devam ettirir. Ancak Büyük İskender’in ölümünden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen onun adına sikkeler basılmaya devam etmiştir. Bu içeriğimizde, Büyük İskender adına farklı dönemlerde ...

Dünya tarihi şüphesiz birçok büyük şahsiyete sahne olmuştur ancak bazıları, diğerlerinden daha büyük farklar yaratmıştır. Bu içeriğimizde, dünya tarihinin en büyük komutanlarından olan ve kendisinden sonra gelen birçok hükümdâr ve komutana da rol model olmuş olan Makedonya Kralı Büyük İskender ...

Dünya tarihi şüphesiz birçok büyük şahsiyete sahne olmuştur ancak bazıları, diğerlerinden daha büyük farklar yaratmıştır. Bu içeriğimizde, dünya tarihinin en büyük komutanlarından olan ve kendisinden sonra gelen birçok hükümdâr ve komutana da rol model olmuş olan Makedonya Kralı Büyük İskender ...

III. Aleksandros, (Büyük İskender) sefere çıkmadan önce (M.Ö. 336) sadece Makedon kralıyken; seferini, Babil’e tekrar dönüp tamamladığında (M.Ö. 325) mevcut unvanının yanına Asya Kralı, Mısır Firavunu ve Pers İmparatoru unvanlarını da eklemekle kalmamış, Hellenlerin mefkurelerinden birini de gerçekleştirmişti (Pers İmparatorluğu’nu ...