Bu yazı Emine Asuhan Aksakal tarafından hazırlanmıştır. Peçevi İbrahim Efendi bugünkü Macaristan’ın Peç (Peçuy, Peçoy) kentinde 1574 yılında dünyaya gelmiştir. Bundan dolayı Peçûyî, Peçuylu ve Peçevi lakaplarıyla anılmıştır. Modern Osmanlı tarih yazıcılığında genellikle Peçevi lakabıyla tanınır, bunun sebebi ise Osmanlıca ...