Askerlik küresel ve bakidir lakin doktrinler tarihsel ve fanidir. Baba-oğul ilişkisine benzetilen bu iki askeri doktrinin içeriklerine dair bir kısa tez. Schlieffen Planı 20. yüzyılın başları devletlerin askeri ve diplomatik müttefik arayışlarıyla geçti. Bu arayışlar ise karşılıklı ittifakları oluşturdu. Nihayetinde ...