Antik dönemde Yunanlarınkinden farklı olarak Makedon ordularında süvari sınıfı, piyade sınıfına nazaran hiyerarşik sırada daha üstteydi. Makedon komutanları ordularını at sırtında yönetiyorlardı, dolayısıyla her bir komutanın birden çok atı vardı. Büyük İskender de birden fazla ata sahipti, ancak o atlardan ...