Bu yazı Birce Önkahraman tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada, tarihi Efes coğrafyasında kendilerine yer bulan Artemis kültü ve Meryem Ana ilişkisine değineceğim. Meryem Ana ve Artemis’in Efes coğrafyası ile olan etkileşimini inceleyeceğimden dolayı Meryem Ana, Hristiyanlık bağlamında incelenecektir. Artemis’i daha iyi ...