Bu makalemde Balkanlarda çok stratejik bir konumda bulunan Arnavutluk’un tarihi geçmişi ve Arnavutların ulusallaşma süreci hakkında bilgi vereceğim. Osmanlıların, Balkanlardaki faaliyetlerinin Arnavut ve Arnavutluk coğrafyasına olan etkisiyle birlikte özellikle 19. yüzyılda Balkanlarda artan milliyetçi ayaklanmalar karşısında Arnavutların ulusal bilinç kazanma ...

Bu makalemizde Osmanlı İmparatorluğu’nun henüz kuruluş döneminde, çevresinde göstermiş olduğu siyasi ve askeri başarılar neticesinde önce Rumeli’ne sonrasında nasıl Balkanlara hâkim olduğuna kısaca değinip, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun Arnavutluk üzerinde kurduğu hâkimiyetin dönemin Osmanlı tarihçileri ve Osmanlı İmparatorluğu’nda resmi tarihçilik ...

İstanbul’un, Sultan II. Mehmed tarafından fethedilmesinin ardından Osmanlı Devleti bir imparatorluğa evrilmiş, Asya’da ve Avrupa’da gerçekleştirilen fetihlere bu bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Arnavutluk coğrafyası Sultan I. Murad itibariyle Osmanlıların ilgilendikleri bir bölge olması nedeniyle birçok padişah bölgeye seferler düzenlemiş, stratejik açıdan ...