Bu içeriğimizde, Anadolu’daki birtakım şehirlerin Selçuklular döneminde sahip oldukları unvanları derledik. İyi incelemeler. 1 – Konya: Dârü’l-mülk (Payitaht) 2 – Kayseri: Dârü’l-feth, Dârü’l-mülk (Birinci unvanı Sultan Alâeddin fetihlere burada hazırlandığı için, ikinci unvanı ise Konya’dan sonra payitaht olduğu için almıştır.) ...