Dede Korkut Kitabı, Türk kültürünü içeren en önemli eserdir. Büyük bir Oğuzname’den koptuğu düşünülen hikayelerin yazıya geçiriliş tarihi XV. yüzyıl olarak tahmin edilir. Metinlerin söylenmeye başlandığı tarih ise barındırdığı unsurlar bakımından V. yüzyıl olarak düşünülür. Türk kültürünün hazinesi Dede Korkut ...