Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. 1950’li yıllar Soğuk Savaş’ın en çetin mücadelelerinin yaşandığı dönemlerden birisiydi. Yeni bir imkan olan nükleer silah teknolojisi, savaşların yaratacağı yıkımın kapasitesini tarihte hiç olmadığı kadar artırıyordu. “Topyekün Savaş” konseptiyle iki cihan harbi atlatmış dünya ...

Bu yazı Kaan Budak tarafından hazırlanmıştır. Tarihte genel olarak Japon ve Çin medeniyetleri arasında bir tampon bölge şeklinde görünen Kore yarımadası; bu iki medeniyetin mücadelesinde pek çok kez hedef haline gelecektir. İki devlet için de diğerine geçiş için bir köprü ...