Antik Yunan Filozofları Hakkında Yapılmış 5 İslami Minyatür

Ortaçağ’da Müslümanlar, felsefe, matematik, mantık gibi birçok bilim dalında Antik Yunan filozof ve bilim adamlarının eserlerinden yararlanmışlardır. Giriştikleri çeviri faaliyetleriyle birçok Antik Yunan filozofun metinlerini kendi dillerine kazandırmışlardır. Antik Yunan etkisindeki bu eserlere ise metinlerde bahsi geçen filozofların minyatürleri işlenmiştir. Bu içeriğimizde sizler için Yunan filozofları hakkında yapılmış 5 minyatürü derledik.

1 – Aristoteles, öğrencileriyle birlikte (İbn Fatik – Muhtaru’l-Hikem, 13. yy).

2 – Aristoteles, öğrencisi Büyük İskender ile birlikte (Ubeydullah ibn Buhtişu, 13. yy).

3 – Sokrates, öğrencileriyle birlikte (İbn Fatik – Muhtaru’l-Hikem, 13. yy)

4 – Büyük İskender ve Antik Yunan’ın Yedi Bilgesi -Bias, Khilon, Kleobulos, Periandros, Pittakos, Solon, Thales- (Kemaleddin Behzad – İskendername, 1495) 

5 – Büyük İskender, Platon’u mağarasında ziyaret ediyor (Hüsrev-i Dihlevi, İskendername, 16. yy).