Connect with us

Yazar ve Çevirmen Kadromuz


KURUCU / YÖNETİCİ


Buğra Han Yerli

1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi başarılı bir şekilde bitirdikten sonra, hedefine giden yoldaki çabalarının karşılığı olarak Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü’nü kazandı. Şu an 3. sınıf olarak eğitimini devam ettirmekte. Tarih alanındaki çalışmalarının sadece eğitim hayatı ile sınırlı kalmasını istemediği için Ağustos 2015’de Tarih-i Kadim’i kurdu.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook | Twitter | Instagram
Mail Adresi: bugrahanyerli@gmail.com


YAZARLAR


A. Onur Çalışır

1994 yılında Adana’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini doğduğu şehirde, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Hali hazırda Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Genel olarak Ortaçağ tarihine, özelde ise Haçlılar Çağı’na ilgi duymaktadır. Mayıs 2016 tarihinden beri Tarih-i Kadim çatısı altında yazılar ve çeviriler hazırlamaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter
Mail Adresi: onrcalisir@gmail.com


Necip Ümit Oral

1997 Haziranında Gaziantep’te asker bir babanın ve memur bir annenin ilk çocuğu olarak doğdu. İlköğretimini Ankara’da, lise öğretimini Antalya’da tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Tarihsel süreç bakımından Yakın Çağ’a tarihsel olay olarak da dünya savaşlarına ve Antropoloji bilimine karşı özel bir ilgi duymaktadır. Eylül 2016 tarihinden bu yana Tarih-i Kadim topluluğunda editörlük ve yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları:
Mail Adresi: necipumitmollaoglu@gmail.com


Emine Asuhan Aksakal

1995’de Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. İlkokul ve liseyi İstanbul’da okuduktan sonra 2013-2017 yıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde okumuştur. Şu an Londra’da yabancı dil eğitimi almaktadır. Çalışma alanlarını; Şehircilik Tarihi, Ortaçağ Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi olarak sınırlandırmıştır. Kasım 2017’den itibaren Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook
Mail Adresi: emineasuhanaksakal@gmail.com


Samet Şahin

13 Ekim 1995 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Şimdi ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrenimine devam etmektedir. Özel olarak Osmanlı İmparatorluğu genel olarak ise Yakın Çağ siyasi olayları ile ilgilenmektedir. Şubat 2017 tarihinden itibaren Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook |Twitter | Instagram
Mail Adresi: shnsamett@gmail.com


Göktürk Kaya

1996 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve Ortaöğretimini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazandı. Şu an 3. sınıf olarak öğrenimine devam etmektedir. Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter | Instagram
Mail Adresi: gktrkky@gmail.com


Hakan Bozdemir

15 Haziran 1995 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini yine aynı şehirde tamamladı. Şu anda Kastamonu Üniversitesi Tarih bölümünde 4. sınıf olarak lisans öğrenimine devam etmektedir. Yazılarını genel olarak Ortaçağ tarihi üzerine hazırlamaktadır. Özelde ise Selçuklular, Moğollar, Memlûkler ve Altın Orda konularına ilgi duymaktadır. Ağustos 2017 tarihinden itibaren Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter | Instagram
Mail Adresi: hakanbdemir@gmail.com


Orhan Köksal

1993 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. İlkokul ve liseyi okuduktan sonra 2012-2014 yılları arasında Denizli Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğrenim görmüştür. Ardından buradan ayrılarak 2014 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okumaya başlamıştır ve şu an aynı bölümde lisans IV. sınıf öğrencisidir. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi AUZEF Coğrafya Bölümü’ne öğrenim görmeye başlamış ve öğrenciliği hala devam etmektedir. Çalışma alanları; Havacılık Tarihi, Harp Tarihi, İstihbarat Tarihi’dir. Kasım 2017 tarihinden itibaren Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook
Mail Adresi: orhankoksal00@gmail.com


Birce Önkahraman

1995 yılında İzmir’de doğdu. İlköğretim ve liseyi bitirdikten sonra lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Şu an Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Haziran 2018’den beri Tarih-i Kadim topluluğunda dinler tarihi alanında yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları:
Mail Adresi: birceonkahraman@gmail.com


ÇEVİRMENLER


Yaren Özçelik

1997 yılında İstanbul’da doğdu. Lisede dil sınıfında okuduktan sonra, Beykent Üniversite’sinde Rusça hazırlık sınıfını bitirdi. Şu an Yeditepe Üniversite’sinde Çeviribilim bölümünde eğitimini sürdürmekte. Dilbilim dışında tarihe de ilgisi bulunmakta. Kasım 2017’den itibaren Tarih-i Kadim’de çevirmen olarak görev yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook
Mail Adresi: silayarenozcelik@gmail.com


Enver Okatan

1988 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini burada tamamlayıp Atatürk Üniversitesi’nde İngiliz Dili eğitimi aldı. Yiyecek içecek ve mutfak üzerine çeviri çalışmaları yapan Enver Okatan buna binaen tarih, antropoloji, mitoloji, din ile de yakinen ilgilidir. Kasım 2017 tarihinden itibaren Tarih-i Kadim’de çevirmenlik yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook | Twitter | Instagram
Mail Adresi: enverokatan@gmail.com