Connect with us

Yazar Kadromuz


KURUCU / YÖNETİCİ


Buğra Han Yerli

1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi başarılı bir şekilde bitirdikten sonra, hedefine giden yoldaki çabalarının karşılığı olarak Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü’nü kazandı. Şu an 3. sınıf olarak eğitimini devam ettirmekte. Tarih alanındaki çalışmalarının sadece eğitim hayatı ile sınırlı kalmasını istemediği için Ağustos 2015’de Tarih-i Kadim’i kurdu.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook | Twitter | Instagram
Mail Adresi: bugrahanyerli@gmail.com


YAZARLAR


A. Onur Çalışır

1994 yılında Adana’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini doğduğu şehirde, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Hali hazırda Ege Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Genel olarak Ortaçağ tarihine, özelde ise Haçlılar Çağı’na ilgi duymaktadır. Mayıs 2016 tarihinden beri Tarih-i Kadim çatısı altında yazılar ve çeviriler hazırlamaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter
Mail Adresi: onrcalisir@gmail.com


Necip Ümit Oral

1997 Haziranında Gaziantep’te asker bir babanın ve memur bir annenin ilk çocuğu olarak doğdu. İlköğretimini Ankara’da, lise öğretimini Antalya’da tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Tarihsel süreç bakımından Yakın Çağ’a tarihsel olay olarak da dünya savaşlarına ve Antropoloji bilimine karşı özel bir ilgi duymaktadır. Eylül 2016 tarihinden bu yana Tarih-i Kadim topluluğunda editörlük ve yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları:
Mail Adresi: necipumitmollaoglu@gmail.com


Samet Şahin

13 Ekim 1995 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Şimdi ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrenimine devam etmektedir. Özel olarak Osmanlı İmparatorluğu genel olarak ise Yakın Çağ siyasi olayları ile ilgilenmektedir. Şubat 2017 tarihinden itibaren Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook |Twitter | Instagram
Mail Adresi: shnsamett@gmail.com


Göktürk Kaya

1996 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve Ortaöğretimini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazandı. Şu an 3. sınıf olarak öğrenimine devam etmektedir. Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter | Instagram
Mail Adresi: gktrkky@gmail.com


Hakan Bozdemir

15 Haziran 1995 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini yine aynı şehirde tamamladı. Şu anda Kastamonu Üniversitesi Tarih bölümünde 4. sınıf olarak lisans öğrenimine devam etmektedir. Yazılarını genel olarak Ortaçağ tarihi üzerine hazırlamaktadır. Özelde ise Selçuklular, Moğollar, Memlûkler ve Altın Orda konularına ilgi duymaktadır. Ağustos 2017 tarihinden itibaren Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter | Instagram
Mail Adresi: hakanbdemir@gmail.com