Connect with us

Yazar Kadromuz


KURUCU / YÖNETİCİ


Buğra Han Yerli

1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi başarılı bir şekilde bitirdikten sonra, hedefine giden yoldaki çabalarının karşılığı olarak Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü’nü kazandı. Şu an 4. sınıf olarak eğitimini devam ettirmekte. Tarih alanındaki çalışmalarının sadece eğitim hayatı ile sınırlı kalmasını istemediği için Ağustos 2015’de Tarih-i Kadim’i kurdu.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook | Twitter | Instagram
Mail Adresi: bugrahanyerli@gmail.com


YAZARLAR


A. Onur Çalışır

1994 yılında Adana’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini doğduğu şehirde, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Hali hazırda Ege Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Genel olarak Ortaçağ tarihine, özelde ise Haçlılar Çağı’na ilgi duymaktadır. Mayıs 2016 tarihinden beri Tarih-i Kadim çatısı altında yazılar ve çeviriler hazırlamaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter
Mail Adresi: onrcalisir@gmail.com


Necip Ümit Oral

97 senesinin Haziranında Gaziantep’te doğdu. İlkokul eğitimini Ankara’da, lise eğitimini Antalya’da bitirmesinin ardından Marmara Üniversitesi’nde tarih öğrenimi görmeye hak kazandı. Hala bahsi geçen üniversitede lisans programını idâme ettirmektedir. Genel olarak Avrupa’nın umumî askerî tarihine, özel olarak da Antik Helen ve Roma askerî tarihlerine alakadardır. 2016 Eylülünden itibaren Tarih-i Kadim kurumunda yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter
Mail Adresi: necipumitmollaoglu@gmail.com


Samet Şahin

13 Ekim 1995 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. Şu an aynı üniversitenin Balkan Araştırmaları bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Özel olarak Osmanlı İmparatorluğu, genel olarak ise Yakın Çağ siyasi olayları ile ilgilenmektedir.

Sosyal Medya Hesapları: Facebook |Twitter | Instagram
Mail Adresi: shnsamett@gmail.com


Göktürk Kaya

1996 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve Ortaöğretimini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazandı. Şu an 4. sınıf olarak öğrenimine devam etmektedir. Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter | Instagram
Mail Adresi: gktrkky@gmail.com


Hakan Bozdemir

15 Haziran 1995 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini yine aynı şehirde tamamladı. 2014 yılında başladığı Kastamonu Üniversitesi Tarih bölümünden 2018 yılında mezun olmuş ve şu an yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yazılarını genel olarak Ortaçağ tarihi üzerine hazırlamaktadır. Özelde ise Selçuklular, Moğollar, Memlûkler ve Altın Orda konularına ilgi duymaktadır. Ağustos 2017 tarihinden itibaren Tarih-i Kadim’de yazarlık yapmaktadır.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter | Instagram
Mail Adresi: hakanbdemir@gmail.com