Connect with us

Tarih-i Kadim Kitaplığı

“Târih, kâinâtın vicdanıdır.”

2015 yılının, oldukça hareketli bir Ağustos gününde, bu söz ile birlikte Tarih-i Kadim’in yayın hayatını başlatmıştık. “Bilginin en değerli hazine olduğu ve yanlış bilginin, doğru bilgiden daha hızlı yayıldığı günümüz dünyasında sizlere objektif, doğru ve güvenilir bir tarih anlatımı yapmayı, bunun yanında sizleri tarihin az bilinen sayfalarında yolculuğa çıkarmayı amaç edinmiş bir topluluk…” olduğumuzu kanıtlamak adına, ilk günkü heyecan ve azim ile çalışmayı her zaman sürdürdük. Geldiğimiz noktada, bu heyecan ve azimden hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

Objektif, doğru ve güvenilir bir tarih anlatımı yapabilmek adına; dâima kaynaklardan ve araştırma eserlerden faydalanmayı, bunları birbirleriyle karşılaştırmayı ve faydalandığımız tüm içeriği takipçilerimize sunmayı ihmâl etmemeye çalıştığımızı belirtmek isteriz. “Kaynaklara dayalı tarih anlatımı” anlayışımızı sadece internet ile sınırlı bırakmamak adına, geldiğimiz noktada; gelişimin getirdiği değişimin bir sonucu olarak “Tarih-i Kadim Kitaplığı”nın, okuyucunun hizmetine sunulması ve basılı medyada da yer aldığımızı duyurmamız gerektiğine karar verdik.

Eser Listesi

Denizaşırı Ülke’den Havadisler: Haçlıların Mektupları (1097-1252)