XV. yüzyılda yaşamış olan İbn Tağrîberdî, Memlük tarihçiliğinin en önemli isimlerinden birisidir. Yazıda onun tam adı  en-Nücûmü’z-zâhire fî mülûki Mısr ve’l-Kahire olan tarih eserinin Memlük tarih yazımından aldığı miras, İbn Tağrîberdî’nin uyguladığı yeni yöntemler ve eserin kaynaklarıyla olan bağı incelenmeye ...

Furkan Bozkurt, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Bölümü. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Dünya tarihine kabaca göz attığımızda, farklı coğrafyalardaki milletlerin, modern çağlara geçiş aşamasında birbirinden ayrı odaklar takip ettiğini görmekteyiz. Örneğin; ...

Oğuz Köseler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Bölümü, Lisans 3. Sınıf. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Mustafa Reşid Paşa, 1800 yılında İstanbul’da II. Bayezid vakıflarından birinin yöneticisinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. ...

Emirhan Kabataş, Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü Lisans 1. Sınıf Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Kulikova Savaşı yalnız Ruslar üzerinde değil, yarattığı manevi sonuç bakımından lehte neredeyse tüm Doğu ve Kuzey Avrupa, ...

Ahmet Karakoyun, Gazi Üniversitesi. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. II. Mustafa’nın Tahta Gelişi Takvimler 6 Şubat 1695’i gösterdiğinde Osmanlı’nın 22. padişahı olan II. Mustafa tahta gelmişti. Sultan II. Mustafa, II. Ahmet’ten ...

Müjdat Namdar Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Hayatının erken dönemlerine dair pek bilgimizin bulunmadığı Timur, 1336 yılında Keş yakınlarındaki Hoca Ilgar köyünde doğmuştur. Bu bilginin haricinde onun hakkında 1360 yılındaki siyasî ...

Oğuz Köseler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Bölümü, Lisans 3. Sınıf. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Günümüzde futbol, sınır tanımayan küresel bir olgu olup kültürü bakımından ise neredeyse her toplumda yer ...

Sparta’ya geldiğinizde neredeyse büyük harflerle yazmak istersiniz adını; hatta harflerin aralarına yıldız dahi koymak istersiniz. [1] Donald Kagan’ın bu cümlesi, birçoğumuzun Sparta hakkındaki düşüncelerini özetleyen bir cümle. Kahramanlıkları -her ne kadar daha devlet yaşarken bile eski ihtişamından epey uzaklaşmış olsa da- ...

Konya’da, vaktiyle surların bir iç kale oluşturduğu Alaeddin Tepesi içerisinde, Anadolu Selçuklularının imparatorluk merkezi olan Alaeddin Köşkü bulunmaktaydı. Yapı esasen II. Kılıç Arslan döneminde (1155-1192) inşa edilmiş, bir deprem nedeniyle Alaeddin Keykubad (1220-1237) tarafından yapılan tadilattan sonra onun adıyla anılmaya ...

Türkler; tarih boyu devinim hâlinde olan, yaban ellere göçen, yabancılarla cenk eden, kendinden olmayanları yöneten ve çoğu kez onlarla uzlaşmayı başarabilen bir kavim. Yabancılarla olan etkileşimleri bazen o kadar aleyhlerine gelişmiş ki, meşhur Türkçe sözlüğün yazarı Kâşgarlı Mahmud, daha 11. ...