Üzerlik; yabani kimyongiller familyasından, Mayıs ile Ağustos ayları arasında çiçeklenen, çoğunlukla taşlık ve kumluk bölgelerde görülen otsu bir bitkidir. Varlığı ilk olarak Miladi birinci asırdan beri takip edilebilen üzerliğe Türkiye’nin Orta Anadolu bozkırlarında rastlanılmaktadır. İnsanlık, tarihi bilinmeyen zamanlardan itibaren dertlerinin ...

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkçede çözmek istediği ilk konu, dili Arapça ve Farsçanın boyunduruğu altından kurtarmaktır. Bunun için Arabî-Farisî alfabeden Latin alfabesine geçilmiştir. Yine bunun içindir ki Öz Türkçe çalışmalarına başlanmış; araştırmacılar, dilbilimciler, farklı meslek zümrelerine mensup olanlar Öz Türkçe için ...

Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya yayılan hakimiyeti, çeşitli devletlerle ilişkiler kurmasına sebebiyet vermiştir. Devletlerarası diplomatik ve ticari ilişkiler sonucu elçilere, tercümanlara ihtiyaç duyulmuştur. Venedik Cumhuriyeti’nin 1551 yılında İstanbul’da kurduğu “Venedik Türk Dili Okulu” da bu ihtiyaçtan doğmuştur. Venedik Cumhuriyeti kendi etnik ...

Yunus Emre, Orta Anadolu’da yaşamış Türkmen bir derviştir. Hayatı hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. Fakat yapılan araştırmalara göre Yunus, dünya asırları içerisinde XIII. asrın sonları ile XIV. asrın ilk çeyreğine tesadüf etmiştir.  Eskişehir’de, Mihalıççık ile Sivrihisar bölgelerinin arasında kalan Sarıköy’de doğduğu ...

1943’te müzisyen bir ailenin içine doğan Manço, 1999 yılında, daha 56 yaşındayken yaşama veda etmiştir. Pek uzun sayılmayan bu ömre ciddi başarılar sığdıran Barış Manço klasikleşmiştir, her çağın çağdaşı olabilmeyi başarmıştır. Her kesime, her cinse, her renge sesini duyurmuş; yaptığı ...

Matbaa günümüzdeki sınırsızlığına ulaşmadan, kitap basımları kolayca yapılıp geniş kitlelere ulaşmadan önce eserler el yazısıyla çoğaltılırdı. El yazısıyla sayısı arttırılan bu eserleri muhafaza etmek ayrı bir öneme sahipti. Kitap yapma tekniğinde nişasta hamuru, doğal yapıştırıcı ve balmumu -asal- gibi maddeler ...

Bu içerik, Emre Taş tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Bu içeriğimizde, ABD menşeli Electronic Arts (EA) video oyun şirketi ve onun İsveçli geliştiricisi EA Digital Illusions Creative Entertainment ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Yaşar Kalafat tarafından hazırlanan İran Türklüğü (Jeokültürel Boyut) adlı eser, 2005 yılının Şubat ayında Yeditepe Yayınevi tarafından piyasaya sürülmüştür. İç ve dış kapak da dâhil olmak üzere 234 sayfadan oluşmaktadır. Eserde Kaşkay, Karapapah, Şahseven, ...

Bu içerik, Emre Taş tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. 1510’da hastalığı iyice artan II. Bayezid, büyük oğlu Ahmed’i veliaht tayin etti. Bunun üzerine Şehzâde Selim, babası II. Bayezid’e ...

Bu içerik, Abdurrahman Onur Çalışır tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Bu içeriğimizde, Memlükler dönemi tarihçisi İbn Tağrîberdî’nin (ö. 1470) en-Nücûmü’z-zâhire ve İtalyan yazar ve şair Giovanni Boccaccio’nun Decameron ...