Çevirmenden Birkaç Söz Birçok tarihçi ve yazara göre “Osmanlı aydını” denilen sınıf, Tanzimat sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu dönemden itibaren Batı ile olan ilişkiler ve etkileşimler, devletin bilinçli tercihi neticesinde, hızla Osmanlı Devleti’ne tesir etmeye başlamıştır. Bu etkileşim, kendisini her alanda ...

Halil Edhem Bey, kısa bir süre sadrazamlık yapan İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Diğer kardeşlerinden Osman Hamdi Bey Türk müzeciliğin kurucusu, İsmail Galib Bey ise Türk nümizmatiğinin kurucusu olarak bilinir. Halil Edhem Bey de eğitimini İsviçre ve ...

Türkoloji, kısaca şu şekilde tanımlanır: Türklerle ve özellikle Türk dilleriyle uğraşan bilim koluna verilen bir ad. Bu çok önemli olan bilim kolunun geçmişi Avrupa’da XIV.yüzyıla kadar geri gitmektedir. ‘Türklerden söz eden bilim kolu’ olarak tanımlanacak olursa eğer Bizans ve Latin ...

Osmanlı denizciliğinin ve kartografinin önemli isimlerinden olan Piri Reis’in, 1465’ten sonra Gelibolu’da doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Muhyiddin Piri’dir ve küçük yaşta denizciliğe başlamıştır. Amcası Kemal Reis’in yanında yetişmiş, 1499 Osmanlı-Venedik deniz savaşlarına ilk kez kendi gemisiyle katılmıştır. Daha sonra ...

Türkçe tarih boyunca çeşitli alfabe sistemleri ile yazıldı. Runik alfabe, Arap alfabesi, Yunan alfabesi, Kiril alfabesi, Ermeni alfabesi, İbrani alfabesi, Latin alfabesi bunlardan ilk akla gelenlerdir. Bununla birlikte yayılım alanı ve kullanım süresi bakımından en fazla tercih edilen Arap alfabesi ...

Osmanlı Devleti’nin son dönemini idrak eden tarihçilerin ufukları kesinlikle dar değildi. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Binaenaleyh tarih alanında yapılan çalışmalar arasında sadece Eskiçağ’ı konu eden eserler diğer alanlara oranla oldukça azdır. Böyle bir ortamda Eskiçağ’a ait ...