Connect with us

Kitap Tanıtımı

İlkin Başar Özal – Kısa İkinci Dünya Savaşı Tarihi

İlkin Başar Özal – Kısa İkinci Dünya Savaşı Tarihi

Okuma Süresi: 2 dakika

İkinci Dünya Savaşı; insanlık tarihinin en geniş alanı etkileyen, bedeli en yüksek ve kanlı savaşı idi. Öyle ki, savaşın sonlanmasının üzerinden 74 yıl geçmiş olmasına rağmen devletler ve halklar için savaşın yarattığı sosyolojik ve psikolojik etkilerin henüz tam anlamıyla geçtiği söylenemez. Savaşın bu yıkıcı etkisi henüz zihinlerdeki tazeliğini korurken; savaşın üzerinden yıllar geçtikte yeni belgeler, raporlar ve hatıratlar ortaya çıkmakta, bu da tarihçiler için savaşı ve yaşanılanları daha derinlemesine inceleme fırsatı sunmaktadır.

Klasik bir tarih anlatımıyla İkinci Dünya Savaşı zihinlerde şöyle hatırlanmaktadır:

Büyük Savaş sonrası dönemde imparatorluklar yıkılmış ve ulus devletlerin kuruluş aşamasına geçilmiştir. Büyük Savaş’ın galip devletleri, uyguladıkları baskılar sonucunda mağlup devletlerin altından kalkamayacakları güçlükteki barış antlaşmaları imzalatmış ve silahları bir süre de olsa susturmayı başarmışlardır. Ancak hem savaşın getirdiği sosyolojik ve siyasi bunalımlar hem de dünya ekonomik krizi sebebiyle zaten kötü durumda olan ekonomiler birer birer çökmeye başlamış, bu süreçte Avrupa’da ırkçı söylemlerde bulunan partiler geniş halk kitlelerinden ciddi oranda destek bulmuşlardır.

İtalya’da Mussolini ve Almanya’da Nazilerin yükselişe geçmesi ve iktidarı ele geçirmesiyle, önce Avrupa’daki dengeler bozulmaya başlamış ve kısa sürede bu huzursuz ortam bir dünya savaşına dönüşmüştür. Almanların, Polonya’yı işgali üzerine öncelikle Avrupa merkezli bir savaşın ardından Japonya ve Amerika’nın dâhil olmasıyla tüm dünya ülkelerinin etkilendiği bir savaşa dönüşen İkinci Dünya Savaşı, kronolojik ve düz bir anlatımla zihinlerde böyle şekillenmektedir. Bu nedenlerle bugün İkinci Dünya Savaşı; insanlığın zihninde soykırım, savaş suçları, nükleer silahlar, soğuk savaş ve bölgesel çatışmalar ile anımsanmaktadır.

“Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi” kitabıyla klasik savaş tarihi anlatımına yeni bir soluk kazandıran İlkin Başar Özal; bu sefer de insanlık tarihindeki en geniş alanı etkileyen ve bedeli en yüksek savaş olan İkinci Dünya Savaşı’nı; ilk kitabında olduğu gibi aynı akıcılık, aynı donanım ve aynı zengin arşiv çalışmalarıyla okuyucusu ile buluşturuyor. “Kısa İkinci Dünya Savaşı Tarihi” ismiyle okuyucularının karşısına çıkan İlkin Başar Özal; eserde Kuzey Afrika’dan, Ortadoğu’ya; Uzakdoğu’dan, Pasifik Okyanusu’nun derinliklerine; Rusya’dan, Avrupa semalarına uzanan inanılmaz kara, deniz ve hava harekâtlarının yanında; cephe gerisinde yaşanan gizli savaşları, elektronik savaşları ve istihbarat savaşlarını da sıcak savaş atmosferiyle harmanlıyor ve okuyucusuna tarihin en büyük savaşını tüm görkemiyle anlatıyor.

İkinci Dünya Savaşı neden tarihteki diğer tüm savaşlardan farklıydı?

Japonya teslim olmasaydı Hiroşima ve Nagazaki’den sonra sıra hangi Japon şehrindeydi?

Ford Motor Şirketi’nin kurucusu Henry Ford ile Hitler arasında nasıl bir ilişki vardı?

Tarihin gördüğü en büyük savaştan siviller nasıl etkilendi?

1939-1945 arası dönemde yaşananlar, dünyanın bugünkü kaderini nasıl şekillendirdi?

İlkin Başar Özal “Kısa II. Dünya Savaşı Tarihi” kitabında kronolojik ve durağan bir anlatım tarzı yerine savaşı cephe cephe anlatma yoluna gidiyor; sayfa aralarına farklı konu, komutan ve askeri birimler hakkında bilgiler vererek yaşananların okuyucunun zihinde pekişmesine ve okuyucu-metin diyalogunun artmasına imkân sağlıyor. Yakın geçmişimizin en önemli olaylarından birisi olan II. Dünya Savaşı’nı böylesi akıcı bir dil ve titiz bir çalışma ile bizlere sunan İlkin Başar Özal’a ve bu eserin bizlerle buluşmasına vesile olan Timaş Yayınları’na katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Samet Şahin, Tarih-i Kadim.

Tarih-i Kadim tarafından tavsiye edilen ve bu sebeple tanıtımı yapılan kitaplara bu profil altından ulaşabilirsiniz.

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Bir yorum yazın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook

Editör Tavsiyesi

Yazarların Son Yazıları

Daha Fazla: Kitap Tanıtımı