Dânişmendli Beyliği’nin kuruluşundan Gümüş Tegin’in vefâtına dek olan süreçte Türkiye Selçuklu – Dânişmendli ilişkilerini, yine bu başlık altında 1. Bölümde işlemiştik [1]. Bu 2. Bölümde ise Türkiye Selçuklu – Dânişmendli ilişkilerinin, Gümüş Tegin’in vefâtından Dânişmendli Beyliği’nin yıkılışına kadar olan sürecini ele ...