Türk tarihinin en ünlü hükümdârlarından olan Emîr Timur‘un torunu; Timurlular hükümdârı olmasının yanında matematik ve astronomi bilgini olan Uluğ Bey, Türkistan’ın kültür tarihinde büyük izler bırakmıştır. Bu içeriğimizde, Rus tarihçi Wilhelm Barthold’un (ö. 1930), Türk Tarih Kurumu’ndan basılan ve Türkçe ...

Tarihteki büyük komutanlar arasında yerini alan ve aynı zamanda kendi adını taşıyan imparatorluğun da kurucusu olan Emîr Timur ve Timurlular hakkında, Prof. Dr. İsmail Aka tarafından yazılan ve Kronik Kitap’tan çıkan “Timurlular: Orta Asya’nın Parlak Devri” isimli eserden 10 alıntı ...

İşin ilginç tarafı, Müslümanların tarihte ne kadar büyük yerleri olduğuna önce Müslümanları inandıracaksınız. Bu da işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Fuat Sezgin Fatih Sultan Mehmed; parlak siyasi ve askeri başarıları, teşkilatçılığı ve kanun koyuculuğu gibi çok bilinen özelliklerinin yanında, ...