Bu yazı Orhan Köksal tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Dünyada kadınların askerlik yapma süreci 4000 yıl öncesine dayanmaktadır. Eski dönemlerdeki harp şekilleri düşünüldüğünde kadınların fiziksel yeterlilik gücü dikkate alınmış, ...

Bu yazı Orhan Köksal tarafından hazırlanmıştır. Büyük Savaş ya da Harb-i Umumi, savaşa katılan devletlerin güçleri ve savaşın yayıldığı coğrafya dikkate alındığında küresel nitelik taşımaktadır.* Dört yıl süren Büyük Savaş, harp literatürüne getirdiği yeniliklerden daha çok bu yeniliklerin yol açtığı ...

Bu yazı Orhan Köksal tarafından hazırlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında meydana gelen Trablusgarp Savaşı, İtalya’nın risorgimento ideallerini gerçekleştirmesi için önemli bir adımdır. Bu savaş, 1903 yılına değin ilkel çabalar ile kısıtlı kalan havacılık sektörünün askeri boyutuna ivme kazandırmıştır. ...