Osmanlı minyatürü, İslam minyatür sanatının bir uzantısı olmakla beraber kendine özgü birtakım özelliklere sahipti. Özellikle kültür tarihi konularında önemli bir görsel kaynak hazinesi sayılabilecek Osmanlı minyatürüne dair bilinmesi gereken 7 bilgiyi aktardık. 1. Minyatür, küçük boyutlu kitap resmidir. “Minyatür” kelimesi ...