Hakimiyetleri kısa sürse de dünya tarihine bıraktıkları etki bakımından büyük işler yapan Büyük Selçuklu hükümdarlarının hüküm sürelerini ve vefat ettiği yaşları derledik. İyi okumalar dileriz. 1 – Sultan Tuğrul Bey – 23 Yıl 995 tarihinde dünyaya gelen Sultan Tuğrul Bey; ...

Bu içeriğimizde; 10 farklı İslâm kaynağına göre Malazgirt Meydan Muharebesi’ndeki tarafların ordu büyüklüklerini derledik. İyi okumalar dileriz. 1. İbnü’l-Kalânisî, Zeylü Târîhi Dımaşk “Anlatıklarına göre Bizans ordusu, Rumlardan ve diğer kavimlerden olmak üzere takriben 600.000 kişiden müteşekkil idi. İslâm ordusuna gelince, ...