Bu içeriğimizde, Mehmet Akif Akkaya‘nın objektifinden Nasırülmülk Camii, Şeyh Lütfullah Camii ve Ali Gapu Sarayı gibi İran’da yer alan yapılardan bazılarının kubbe görsellerini galeri olarak paylaştık. İçeriğe verdiği izinden ötürü Mehmet Akif Akkaya’ya teşekkür eder, sizlere iyi incelemeler dileriz. 1 ...

Konya’da, vaktiyle surların bir iç kale oluşturduğu Alaeddin Tepesi içerisinde, Anadolu Selçuklularının imparatorluk merkezi olan Alaeddin Köşkü bulunmaktaydı. Yapı esasen II. Kılıç Arslan döneminde (1155-1192) inşa edilmiş, bir deprem nedeniyle Alaeddin Keykubad (1220-1237) tarafından yapılan tadilattan sonra onun adıyla anılmaya ...

Batı’da Haçlılara ve Haçlı Seferleri’ne olan ilgi özellikle Avrupalıların Ortadoğu’ya yönelik sömürge faaliyetleri neticesinde kayda değer bir artış göstermiştir. Bu ilgi; yazın dünyasında romanlar, kaynak neşirleri ve araştırma eserlerinin pirimitif örnekleriyle kendisini gösterirken, sanatta da tablolarda yankısını buldu. Bu sanatçılar ...

Selçuklular, Orta Asya’dan gelen Türk devlet geleneğinin Anadolu’ya, Osmanlı Devleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne aktarılmasında önemli bir köprü görevi görmüşlerdir. Osmanlı Devleti’ni çağının en güçlü unsuru yapan idârî ve askerî gelenek Selçukluların onlara mirâsıdır. Osmanlılar, Selçuklulardan aldıkları gulam ve ikta sistemlerini ...

Bu içerik Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Bu içerik, 2014 yılında Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli danışmanlığında, Ömer Uzunağaç tarafından hazırlanan “Selçuklu Anadolusu’nda Beslenme ve Yemek Kültürü” ...

Her devlette, hânedanda ve yönetimde, o yönetimi pekiştirici ve meşrûiyetini geçerli kılan bazı unsurlar vardır. Hükümdârlar, bu unsurlar sâyesinde kendi gücünü sağlama alırlar ve hiyerarşide kendi konumlarını belirlerler. Bu içeriğimizde, hükümdârlık için Türkiye Selçuklularında kullanılan alâmeti sizler için derledik. 1 ...

Türkiye Selçuklu hükümdârı Sultan II. Kılıç Arslan, Türk tarihinde en az Malazgirt muzafferi Alp Arslan kadar değerli bir konuma sahiptir. II. Kılıç Arslan, Türkiye Selçuklu Devleti’ni yaşatmak için Anadolu Türklüğündeki rakîbi Dânişmendliler ile ve Türkleri Anadolu’dan atmayı amaçlayan Bizans İmparatorluğu ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. 1193 yılında Fîrûzkûh’ta doğup, Delhi Türk Sultanlığının hükümdarı olan Gıyâseddin Balaban’ın saltanatı sırasında (1266-1287) vefat etmiş olan Cüzcânî, kaleme aldığı Tabakât-ı Nâsırî adlı eseriyle 13. yüzyılın önde gelen müverrihleri arasına girmiştir. Farsça olarak kaleme ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. 23 Mayıs 1040 tarihinde gerçekleşen Dandanakan Meydan Muharebesi, özelde Selçuklular, genelde ise Türk ve dünya tarihi için büyük bir önem arz etmektedir. Bu savaşa dair bazı önemli Türk tarihçilerinin kaleme almış oldukları satırları, listemizde ...

Bu yazı Hakan Bozdemir tarafından hazırlanmıştır. Bu listede, 10 farklı kaynağa göre; dünya tarihinin gidişatını önemli ölçüde değiştiren hanedanlardan birisi olan Selçuklular hakkındaki ilk bilgileri derledik. Bu bağlamdaki satırlar, özellikle Dukak ve Selçuk Bey hakkındadır. İyi okumalar dileriz. 1 – ...