Bu içeriğimizde, Bizans tarihçisi Ioannes Kinnamos’un (ö. 1185) “Historia”sından Türkler ile ilgili 10 alıntı yaptık. İyi okumalar dileriz. 1 – “Anadolu’daki Barbarlar” İmparator Ioannes Komnenos, Anadolu’daki meselelerle uğraşmak zorunda kaldı. Oradaki barbarlara yaptığı beklenmedik saldırı ile kış aylarında onların tamâmını ...

Bu içeriğimizde, asker ve filozof Sun Tzu tarafından kaleme alınan Savaş Sanatı adlı eserden 15 öğüt derledik. Eser dikkatli incelendiğinde ve insanlar kendi hayatlarına empoze ettiklerinde, eserin yalnızca askerî konularda değil; iş hayatı, aile, sosyal çevre gibi konularda da yol ...

III. Aleksandros, (Büyük İskender) sefere çıkmadan önce (M.Ö. 336) sadece Makedon kralıyken; seferini, Babil’e tekrar dönüp tamamladığında (M.Ö. 325) mevcut unvanının yanına Asya Kralı, Mısır Firavunu ve Pers İmparatoru unvanlarını da eklemekle kalmamış, Hellenlerin mefkurelerinden birini de gerçekleştirmişti (Pers İmparatorluğu’nu ...

Bu yazı Orhan Köksal tarafından hazırlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında meydana gelen Trablusgarp Savaşı, İtalya’nın risorgimento ideallerini gerçekleştirmesi için önemli bir adımdır. Bu savaş, 1903 yılına değin ilkel çabalar ile kısıtlı kalan havacılık sektörünün askeri boyutuna ivme kazandırmıştır. ...