1075 yılı civarında doğduğu tahmin edilen Tankred, Marki Odo ile Norman Robert Guiscard’ın kızı Emma’nın çocuğudur. Dedesi ve onun kardeşleri, Roma çevresindeki Alman nüfuzunu kıran ve Güney İtalya’da Bizans ile Müslüman hakimiyetine son verip Sicilya Krallığı’nı kuran önemli Normanlardı. Tankred’in ...

1081 yada 1082 yılında Dımaşk’ta dünyaya gelen Rıdvan, Suriye Selçuklu Meliki Tutuş’un oğludur. Babası, yeğeni Berkiyaruk’a karşı Büyük Selçuklu tahtı için doğuda mücadele ettiği esnada, Dımaşk’ta bulunan Rıdvan’dan ordu toplayarak kendisine katılması için haber yollamıştır. Bunun üzerine harekete geçen Rıdvan ...

Baudouin’in doğum tarihi tam olarak belirli olmamakla beraber 1060-1070 arasında doğduğu kabul edilmektedir. Babası Rethel Kontu I. Hugue, annesi ise Montlhéryli Melisende’dir. Baudouin’in Manasses ile Gervaise adında iki erkek ve Matilda ile Hodierna adında iki kız kardeşi olduğunu Haçlı tarihçisi ...

Gözlerini bir hanedanın kurucusu olarak dünyaya kapayan Tuğtekin, tarih sahnesine Selçukluların ilk zamanlarında çıkmıştır. Tuğtekin’in Sultan Tuğrul ile Sultan Alp Arslan’a hizmet ettikten sonra Suriye Meliki Tutuş’un hizmetine girdiği anlaşılmaktadır. Baba adı olarak kaynaklarda Abdullah ismi veriliyorsa da o dönemde ...

Dımaşk Meliki Dukak, Suriye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Melik Tutuş’un oğullarındandır. Hakimiyet dönemi (1095-1104) Yakındoğu’da önemli gelişmelerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir döneme tekabül etmektedir. Bu dönemde Haçlılar, Birinci Haçlı Seferi sonrasında, üç devlet kurmuşlar; Suriye Melikliği’nin de tabi olduğu Büyük Selçuklu Devleti ...

İmadeddin Zengi, hareketli yaşamı boyunca daha çok Urfa’yı alarak kurulan ilk Haçlı devletine şeklen son vermesiyle tanınır. Müslümanlar tarafından Yakındoğu’daki Haçlılar’a karşı çoğunlukla saldırı pozisyonunda bulunan 3’lünün (İmadeddin-Nureddin-Selahaddin) siyasi, askeri ve ideolojik açıdan ilk halkası olarak gösterilir. Öyle ki bu ...