Mikhael Attaleiates’in 1025 civarında doğduğu tahmin ediliyor. İsmindeki Attaleiates ibaresine bakılarak da doğum yerinin Antalya veya çevresi olduğu düşünülüyor. Mikhael ilk eğitimini memleketinde aldıktan sonra ileri düzeyde eğitim almak için başkent İstanbul’a gelmiştir. 1060’lara kadar burada hukuk eğitimini tamamlamış, hukuk ...

Seyahatname ve coğrafya türü eserler, hatırı sayılır bir literatürü oluşturmaktadır. Hz. Muhammed ve 4 Halife Devri’nden itibaren Müslümanlar; İslam dinin yayma, fetihlerde bulunma, genişleyen topraklardaki beldeleri ve halkları tanıma, başta hadis olmak üzere ilim tahsil etmek üzere çeşitli seyahatler gerçekleştirmişlerdir. ...

Fulcher, 1058 ya da 1059 yılında, günümüzde Fransa sınırları içerisinde yer alan Chartres kentinde doğdu. Hayatı hakkındaki bilgileri ancak eserinden edinebiliyoruz ki buna bakarak papazlık eğitimi aldığını söyleyebiliriz. 1095’te Papa II. Urbanus’un Clermont’tan Katolik Hıristiyanlara yaptığı Haçlı Seferi konuşmasının şahidi ...