Selçuklular; Türklerin, Türkistan’dan, Türkiye’ye uzanan yolcuğunda tarihi bir görev üstlenmiş bir hânedandır. Bu hânedanın ortaya çıkmasında ve yükselmesindeki en önemli isimlerden birisi, kuşkusuz Selçuk Bey’in torunu ve Mikail Bey’in oğlu olan Çağrı Bey’dir. Bu yazımızda, kardeşi Tuğrul Bey’e “Bu ülkede ...

İsyan, tarihte kurulmuş çoğu devletin bir gerçeğidir. Bazı devletler, sahip oldukları kültür neticesinde isyan ile karşılaşmaya daha fazla yatkın olmuştur. Türkistan’dan kopup, ikinci bir devletin temellerini atan Selçuklu Hanedanı da bu durumdan nasibini alan hanedanlardandır. 1040’ta, Gazneliler ile gerçekleştirdikleri Dandanakan ...