“Tarih zenginlerin, güçlülerin ve erkeklerin etkinliklerinden ibarettir.” Uzun yıllarca tarih çalışmalarının pek çoğu bu savı haklı çıkarmaya hizmet ettiler. Ancak 20. Yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Annales tarih ekolü, tarihin içerisinde yer alıp, ona etki eden fakat tarihçiler tarafından çeşitli ...