Malazgirt Meydan Muhârebesi ile Anadolu coğrafyasının Türk yurdu hâline gelme sürecinin başlaması ve Alp Arslan’ın, Bizans ile yaptığı muâhedenin yerine getirilmemesi sonucu Türkmen beylerine Anadolu’nun fethini emretmesi, Anadolu’da birtakım beyliklerin kurulmasının yolunu açmıştır. Bu beylikler; kimi zaman ittifak içerisinde olurken, ...

Dımaşk Meliki Dukak, Suriye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Melik Tutuş’un oğullarındandır. Hakimiyet dönemi (1095-1104) Yakındoğu’da önemli gelişmelerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir döneme tekabül etmektedir. Bu dönemde Haçlılar, Birinci Haçlı Seferi sonrasında, üç devlet kurmuşlar; Suriye Melikliği’nin de tabi olduğu Büyük Selçuklu Devleti ...