1510’da hastalığı iyice artan II. Bayezid, büyük oğlu Ahmed’i veliaht tayin etti. Bunun üzerine Şehzâde Selim, babası II. Bayezid’e karşı isyan bayrağını açtı. Şehzade ve padişah Haziran 1511’de Edirne yakınlarında karşı karşıya geldi. Başta anlaşır gibi oldular, Selim’e istediği gibi ...